Bli medlem

Genom att bli medlem i Ridvägsfrämjadet Lerum stödjer Du vårt arbete med att skapa fler säkra ridvägar i Lerums kommun.

Medlemsavgift 2024

50 kr/person
100 kr/familj

Steg 1:
Betalning av medlemsavgift sker till BG 841-8931 eller
swish 123 289 20 57
– Ange namn i meddelanderaden

Steg 2:
Skicka följande information till ridvaglerum@hotmail.com
– Namn (vid familjemedlemskap ange alla namn i familjen)
– Adress
– E-post