Nya ridvägsförslag

Har du önskemål om en ny ridväg? Styrelsen tar gärna emot ditt önskemål, därefter görs en prioritering av inkomna förslag. Skicka ditt önskemål till ridvaglerum@hotmail.com

Det underlättar om du kan skicka in så mycket information om den önskade sträckan som möjligt, följande information önskar styrelsen få in:

– En karta med den önskade sträckan markerad
– Om möjligt markägare till den berörda sträckan
– Ungefär hur många hästar som kan komma att nyttja den önskade sträckan

Ridvägen i Stamsjön