Styrelsen/Kontakt

Ridvägsfrämjandet Lerums styrelse för 2019 består av:

Katarina Farinder (ordförande)
Theresa Sandstedt (kassör och sekreterare)
Karin Blomberg (ledamot)
Kerstin Sandstedt (ledamot)
Laila Kaplan (ledamot)
Johanna Green (ledamot)

För att komma i kontakt med styrelsen, skicka ett mail till:
ridvaglerum@hotmail.com