Styrelsen/Kontakt

Ridvägsfrämjandet Lerums styrelse för 2023-2024 består av:

Maria Lejestrand (ordförande)
Theresa Sandstedt (kassör och sekreterare)
Katarina Farinder (ledamot)
Kerstin Sandstedt (ledamot)
Johanna Green (ledamot)
Eva Kanerot (ledamot)

För att komma i kontakt med styrelsen, skicka ett mail till:
ridvaglerum@hotmail.com