Om RFL

Ridvägsfrämjandet Lerum bildades 2005 och är en ideell förening som arbetar för säkra ridvägar i Lerums kommun.

Lerums kommun är en av de mest hästtäta kommunerna i Sverige, med närmare 1 200 hästar och uppskattningsvis ca 3 000 personer aktiva inom ridsporten på något sätt. Detta medför att behovet av säkra ridvägar är stort och det är föreningens mål att ryttare ska kunna vistas i en säker miljö.

Den första ridvägen byggdes 2007 och hittills har ett tiotal ridvägar byggts runt om i kommunen. Som ett mål i Lerums kommuns vision om att bli Sveriges ledande miljökommun har en del av ridvägen i Stamsjön, som färdigställdes 2013, miljövänlig belysning. Belysningen består av 17 lampor som drivs av solceller och lamporna är rörelsestyrda och tänds upp allteftersom man rider på ridvägen. 

Föreningens syfte:

  • Aktivt arbeta för en säkrare ridmiljö.
  • Förbättra dialogen mellan markägare och ryttare och därigenom skapa möjligheter för ryttare att rida i skog och mark.
  • Kartlägga befintliga vägar/stigar som idag nyttjas för ridning, samt undersöka var behov finns för nya. Förbättra underlag på befintliga ridvägar.
  • Samarbeta med Lerums kommun i rid- och ridvägsfrågor.
  • Vara en oberoende förening som arbetar för ryttare oavsett ridinriktning.
  • Upplysa ryttare om allemansrätten samt vett och etikett i skog och mark.
Ridvägarna i Lerums kommun. Klicka här för att komma till kartan med alla ridvägar.